Javni poziv za pridobitev štipendije za 2018/2019

Univerza na Primorskem je tudi v letošnjem letu objavila Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP

Vabimo vse študente, vpisane v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP ali kandidate za vpis, da se prijavijo in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Prijavite se do 10.10.2018 in si povečajte možnosti pri študiju!

Za pomoč pri prijavi smo vam na voljo na Kariernem centru UP. 

Kontakt: tel: 05/ 611 76 36 ali 05/ 611 76 33, e-naslov: kariernicenter@upr.si 

Public Call to obtain Scholarships from the Scholarship Fund of the UP for the study year 2018/2019.

The University of Primorska invites all students currently enrolled in 1 st, 2nd or 3 rd level study programs at UP or candidates for enrolment  to apply for this public call, and express their interest in joining the Fund.

Sign up until October 10, 2018 and increase your study opportunities!

For help with registration, we are available at the Career Center UP.

Contact: tel: 05/ 611 76 36 or 05/ 611 76 33, e-mail: kariernicenter@upr.si