KC UP na FestINNO 2020 - prijavite se!

V torek, 26.5.2020, bodo sodelavke Kariernega centra UP v okviru festivala FestINNo sodelovale z dvema dogodkoma, prvo e-izvedbo delavnice Uresniči svoje sanje in s spletno diskusijo z naslovom: Študentje in mladi diplomanti v podjetjih – breme ali dodana vrednost?

Delavnica Uresniči svoje sanje je ena od stalnih delavnic v ponudbi KC UP, namenjena pa je vsem, ki bi želeli ob uporabi Vprašalnika osebnega  in profesionalnega razvoja izvedeti, katera vedenja in značilnosti imajo bolj izražena. Skozi delavnico bodo udeleženci prepoznali svoje interese in močne točke ter spodbudili razmišljanje o tem, kakšno delo bi želeli opravljati po zaključku študija. Delavnica je prav tako namenjena krepitvi veščin prepoznavanja lastnih kompetenc, kar je v veliko pomoč pri načrtovanju karierne poti in iskanju zaposlitve.

V spletni diskusiji Študentje in mladi diplomanti v podjetjih – breme ali dodana vrednost? Pa bomo gostili zanimive sogovornike, hkrati pa v diskusijo vključili tudi udeležence. Cilj diskusije je osvetlitev vključevanja študentov v delovna okolja na eni strani ter izkušnje z vključevanjem študentov z zornega kota delodajalcev. Govorili bomo o študijski praksi v realnem delovnem okolju, prehodih mladih diplomantov na trg dela in njihovih izkušnjah, o vseh pozitivnih in tudi tistih manj dobrih posledicah vključevanja študentov in mladih diplomantov v delovna okolja.

Z nami bodo mag. Igor Novak, vodja oddelka Kadri v Razvojnem centru Slovenija, kot predstavnik podjetja Lek d.d., dr. Dušan Gošnik, predavatelj in raziskovalec z UP Fakultete za management, Mateja Erce, diplomantka UP FAMNIT in Blanka Palčič, vodja Kariernega centra UP.