Možnosti sodelovanja študentk in študentov s Slovensko vojsko

MOŽNOSTI SODELOVANJA ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV S SLOVENSKO VOJSKO

V januarju 2023 smo na Univerzi na Primorskem v sodelovanju Kariernega centra UP in Uprave za obrambo Postojna (v sestavi Ministrstva za obrambo RS) organizirali dve predstavitvi možnosti sodelovanja študentk in študentov s Slovensko vojsko. Tovrstne predstavitve so namenjene spoznavanju možnosti pristopa k Slovenski vojski kot delodajalcu ali kot preizkušnja svojih sposobnosti. Slovenska vojska omogoča različne načine vključevanja študentov, ki jih zanima vojaški poklic ali sestava vojske in vojaški način življenja: postanete lahko poklicni vojak, se vključite v Častniško šolo, postanete pogodbeni rezervisti, opravite prostovoljno služenje vojaščine, preživite del poletja na vojaškem taboru ali pa izkoristite možnosti štipendij, ki jih ponuja Slovenska vojska. Ministrstvo za obrambo RS in njegove sestave zaposlujejo ljudi iz zelo širokega spektra poklicev (preko 70 različni poklicev), kar pomeni, da lahko skoraj vsakdo, ki ga zanima vojaško življenje, najde svojo karierno pot pri njih.

Na spletni strani https://postanivojak.si/so objavljeni vsi pogoji za različne možnosti pristopa k vojski (pogoji za zaposlitev v SV, pogoji za vstop na Častniško šolo SV in častniška kariera, pogoji za prostovoljno služenje vojaškega roka, možnost pogodbene rezervne sestave in informacije glede možnosti štipendij Slovenske vojske).

Karierni center UP bo tudi v bodoče redno omogočal predstavitve možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko različnim skupinam študentov in diplomantov naše univerze.