SOS, KLIC V SILI, MAYDAY PART 2

SOS, KLIC V SILI, MAYDAY PART 2

Na Kariernem centru Univerze na Primorskem, v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo na UP Famnit, razvijamo Vprašalnik osebnega in profesionalnega razvoja (V-OPR). Z mesecem majem smo prešli v fazo zunanje validacije v kateri naš vprašalnik primerjamo z nekaterimi drugimi vprašalniki, ki merijo podobne konstrukte in sicer z Vprašalnikom velikih pet (BFI), lestvico optimizma (LOT-R), indeksom medosebne odzivnosti (IRI), lestvico internalnosti-eksternalnosti (I-E) ter vprašalnikom samoučinkovitosti (GSE).

 

Veliko od vas je vprašalnik že rešilo in nam s tem pomagalo pri izbiranju vzorca, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Ker pa želimo, da bi bil vzorec reprezentativen, potrebujemo še več prostovoljcev, ki so pripravljeni vprašalnik rešiti.

Izpolnjevanje je seveda prostovoljno in anonimno, traja pa približno 20 minut. Po končanem reševanju se lahko prijavite na povratno informacijo vprašalnika, ki poteka kar preko spletnih orodij  (Skype, Zoom...).

Vprašalnik je dostopen se na sledeči povezavi: https://www.1ka.si/a/276718

VESELI BOMO VSAKEGA VPRAŠALNIKA!