Vabilo k sodelovanju pri zbiranju podatkov

V okviru raziskovalnega projekta Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji (št. V5-1936) bodo kolegi raziskovalci in visokošolski učitelji iz treh slovenskih univerz (UP, UL in UM) opravili raziskavo z namenom analize zadovoljstva študentov/diplomantov s prijavno-sprejemnim postopkom pri vpisu na visokošolski študij.

Način prijave in vpisa je nespremenjen od leta 1995. Natančnejša analiza ustreznosti ter zadovoljstva študentov z obstoječim načinom prijave in vpisa na študij še ni bila opravljena, zato tudi še nimamo podatkov o tem, kaj vpliva na študijsko uspešnost študentov.

Če želimo karkoli izboljšati, mora raziskovalna skupina pridobiti podatke, kako ste doživljali postopek prijave in vpisa, saj bodo ravno na podlagi vaših izkušenj lahko predlagali spremembe sistema. Naš skupen cilj je, da bi sistem omogočil študij vsem, ki se zmorejo in želijo razvijati na določenem študijskem področju.

Zato ste vabljeni k izpolnjevanju kratkega vprašalnika, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/2039.

Izpolnjevanje vam bo vzelo le nakaj minutk, rezultati raziskave pa bodo zato bistveno bolj dolgoročni in pomembni za naslednje generacije brucev.