SOS, KLIC V SILI, MAYDAY

Spoštovani, 

na Kariernem centru Univerze na Primorskem smo v zaključni fazi razvoja Vprašalnika osebnega in profesionalnega razvoja (V-OPR), ki ga razvijamo ob podpori Oddelka za psihologijo na UP Famnit in nam predstavlja osnovo kariernega svetovanja. Trenutno smo v fazi zunanje validacije, kjer naš vprašalnik primerjamo z nekaterimi drugimi vprašalniki, ki merijo podobne konstrukte in sicer z Vprašalnikom velikih pet (BFI), lestvico optimizma (LOT-R), indeksom medosebne odzivnosti (IRI), lestvico internalnosti-eksternalnosti (I-E) ter vprašalnikom samoučinkovitosti (GSE).

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da nam pomagate pri pridobivanju vzorca, kar bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju vprašalnika in dalje, njegovi uporabi pri svetovalnem delu.  

 Prosimo, če vprašalnike izpolnite ter jih v reševanje posredujete vašim morebitnim uporabnikom,  sodelavcem, zaposlenim, sošolcem in prijateljem, saj za ustrezno validacijo namreč  potrebujemo dovolj velik vzorec . Izpolnjevanje je seveda prostovoljno in anonimno, traja pa približno 20 minut. Spletna oblika se nahaja na sledeči povezavi: https://www.1ka.si/a/276718

 V kolikor želite, nudimo povratno informacijo Vprašalnika osebnega in profesionalnega razvoja v naših prostorih ali preko spletnih orodij (Skype, Zoom...)

 Veseli bomo vsakega vprašalnika.

Prav tako vas vabimo k ogledu vsebin Splet-išča KC UP, spletnega portala Kariernega centra Univerze na Primorskem, ki je namenjen aktivnemu spremljanju lastnega izobraževanja in načrtovanja karierne poti. Prijava v portal je mogoča preko naslednje povezave: https://kariernicenter.upr.si.