Delodajalci

SODELOVANJE Z OKOLJEM

Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP) se s tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanj in z neposrednimi koristniki njenih kompetenc integrira v okolje in v njem uspešno udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Znanje za trg, ki ga UP neposredno ponuja gospodarstvu, podjetjem, javnim zavodom in drugim neposrednim koristnikom znanja, je kakovostna nadgradnja temeljnega raziskovanja in osnova učinkovitejšega izkoristka splošnega intelektualnega potenciala družbe in primerjalnih prednosti prostora, v katerem deluje.

V okviru Srednjeročne razvojne strategije 2021 – 2027 si je UP zadala okrepiti sodelovanje in vzpostaviti nova partnerstva z gospodarstvom in uporabniki znanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Predlagamo nekatere možnosti  sodelovanja, z veseljem pa sprejmemo tudi nove izzive. Delodajalci lahko:

  • predstavite svojo dejavnost na fakultetah v okviru Kariernih dni oziroma na drugih sorodnih dogodkih,
  • predstavite svojo dejavnost v obliki neposrednega obiska študentov v delovno okolje,
  • v svoje delovno okolje vključite študente za opravljanje študijske prakse,
  • na Karierni tržnici v okviru Splet-išča KC UP oddate ponudbe za delo glede na vaše potrebe po kadrih,
  • predlagate teme raziskovalnih nalog ali zaključnih del, kot rešitev na naš poslovni izziv,
  • v aktivnosti kariernega centra (delavnice, usposabljanja, idr.) želite vključiti vaše strokovnjake,
  • sodelujete pri razvoju Vprašalnika osebnega in profesionalnega razvoja KC UP,
  • se vključite v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.

V okviru nadgradnje »Stičišča kapitala znanja in gospodarstva« vabimo delodajalce k sodelovanju. Vse storitve so BREZPLAČNE, potrebno je le izpolniti Interes za sodelovanje. Za dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate in se dogovorimo za krajši  on-line sestanek.