Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti 

Splet-išča KC UP

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Kariernega centra Univerze na Primorskem, in se nahaja na spletnem naslovu: https://kariernicenter.upr.si/

Karierni center Univerze na Primorskem se zavezuje, da uporabnikom omogočamo dostopnost do osrednjega spletnega mesta upr.si, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18.) 

Zagotovljene prilagoditve:  

 • uporabniku prijazna in enostavno spletna stran za navigiranje; 
 • berljiva, logično strukturirana z enostavno navigacijo; 
 • vsebina je opremljena z internimi in eksternimi povezavami za povezljivost vsebin; 
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona);  
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem;  
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta;  
 • stran je možno povečati do 200% 
 • omogočeno je spremljanje video posnetkov s podnapisi; 
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov;  

Vtičnik “Meni za dostopnost” 

Spletno mesto omogoča tudi namenski vtičnik “Meni za dostopnost” z namenom spodbujanja vključenosti in dostopnosti za vse skupine uporabnikov. Ta omogoča osebam z različnimi oblikami oviranosti prilagojeno zaznavanje, razumevanje, navigacijo in interakcijo s spletiščem. 

Na voljo je možnost izbiranja: 

 • Barvnih shem: 
 • črno belo 
 • temni kontrast 
 • svetli kontrast 
 • Ustavitev gibanja 
 • Berljive pisave 
 • Podčrtane povezave 
 • Spreminjanje velikosti pisave 

  

Stopnja skladnosti 

Spletno mesto https://kariernicenter.upr.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Nedostopna vsebina zaradi nesorazmernega bremena:  

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spletna stran je skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jo lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Primeri takih vsebin so: 

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, 
 • različne kompleksne preglednice s podatki, 
 • nadomestni opisi naloženih slik, 
 • vsebine v formatih, ki zahtevajo uporabo namenskih aplikacij, 
 • arhivska gradiva in vsebine. 

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov kariernicenter@upr.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora. 

Izvršilni postopek 

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si  

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo. 

Ministrstvo za javno upravo 

Inšpektorat za javni sektor 

Tržaška cesta 21 

1000 Ljubljana 

gp.ijs@gov.si  

www.ijs.gov.si  

Priprava izjave o dostopnosti 

Izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.