RCM UP

Cilj ustanovitve Raziskovalnega centra za mlade UP je obveščanje, motiviranje in vključevanje dijakov, študentov in diplomantov UP v raziskovalne projekte ter programe.  Že v času šolanja želimo pri njih povečati raziskovalni potencial in miselnost ter jih tako dodatno opremiti s potrebnimi raziskovalnimi kompetencami za njihovo uspešno vključitev na trg dela. Pri mladih je pomembno razvijati kreativnost, inovativnost in zainteresiranost za raziskovanje ter odkrivanje vsega novega. S tem se oblikuje raziskovalni kader, ki je tudi temelj nadaljnjega razvoja raziskovanja na UP.  Raziskovalni center za mlade UP bo oblikoval bazen potencialnih raziskovalcev, ki so opremljeni z vsemi izkušnjami pri iskanju, pisanju, prijavljanju raziskovalnih projektov in pri njihovi realizaciji. Pomembno je tudi, da mladi svoje želje po raziskovanju in inovacijah po končanem šolanju prenesejo tudi v delovna okolja. 

 

Kaj pomeni biti vključen v RCM UP

Vključeni posamezniki bodo sodelovali pri:

- pripravi prijav nacionalnih in mednarodnih projektov,

-  izvajanju raziskovalnih projektov,

- interaktivnih predavanjih učiteljev z UP in gostujočih predavateljev, ki bodo organizirana za člane SRC UP,

- obiskih raziskovalnih centrov in inovativnih podjetij doma in v tujini,

- različnih oblikah druženj, podpore in medsebojne pomoči za reševanje različnih raziskovalnih in študijskih izzivov.

 

Kje smo?

Raziskovalni center za mlade UP (RCM UP) je je del Kariernega centra UP, ki do nadaljnjega tudi organizira in izvaja vse njegove aktivnosti.

Nahajamo se v prostorih Rektorata UP, na naslovu na Trgu Brolo 12, v centru Kopra, drugo nadstropje, pisarna B1 (Karierni center UP).

 

Kako se vključiti v delovanje RCM UP

Prijavo za vključitev v SRC lahko izpolnite v obrazcu, objavljenem na spletni strani Kariernega centra UP, ki je na povezavi:  https://forms.office.com/e/8hpQueMUG1