Karierni nasveti

 

Učinkovito upravljanje s časom – ena od ključnih veščin današnjega časa

(Biserka Jarc, študentka IORK, UP PEF)

Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP) je 18.6.2020 organiziral e-delavnico Učinkovito upravljanje s časom. Delavnico je vodila Brina Menart, univ. dipl. psihologinja, ki je  v podjetju Skupina Primera odgovorna za organizacijo mednarodnih izobraževanj v okviru Erasmus+ programa in izvaja psihološka testiranja, namenjena kadrovski selekciji. Svoje strokovne izkušnje razvija tudi kot direktorica in predavateljica Izobraževalnega zavoda Pogovorjevalnice, kjer se ukvarja z moderatorstvom in izzivi vpeljave pozitivne psihologije v vsakdan.

E-delavnica je bila organizirana interaktivno v obliki individualnega in skupinskega dela in sodelovanja. Udeleženci so spoznali nekatere strategije upravljanja s časom, povabljeni pa so bili tudi k reševanju različnih nalog, kot so na primer postavljanje ciljev in izdelava lastnega načrta.

Kaj smo se udeleženci delavnice naučili? Učinkovito upravljanje s časom je danes ena ključnih veščin, ki se je lahko priučimo. Je skupek vedenj in strategij, ki nam pomagajo določiti prioritete in cilje, ki jih je lažje dosegati. Cilj je narediti načrt, ki deluje, in z njim na najpametnejši način izkoristiti svoj čas in doseči maksimalno produktivnost. Skozi samorefleksijo in samozavedanje prvo spoznamo naše navade, povezane s časovno dimenzijo, in se vprašamo, katere so naše močne in šibke točke, kaj so naše prednosti, kaj najraje počnemo in kaj si želimo početi. To je naša notranja motivacija, ki nam daje moč in voljo ter nas usmerja k realizaciji zastavljenega cilja. Nadaljujemo s prepoznavanjem prioritet, kar pomeni, katere aktivnosti so pomembne in nujne, in katere so potrata ter nas motijo pri doseganju cilja. Pomagamo si lahko z Eisenhowerjevo matriko, kjer naloge razdelimo glede na nujnost in potrebo po opravljanju. Hkrati se vprašamo, katero nalogo trenutno opravljamo, zakaj jo opravljamo in kakšne bodo posledice. Tu se srečamo z motilci časa, to so tiste nepomembne reči, ki jih opravljamo mimogrede in ki zmanjšujejo našo učinkovitost Na primer,  koliko časa smo na mobitelu, na družabnih omrežjih, pred televizijo, na kofetkanjih… Pomembno je, da motilce prepoznamo in jih čim več odstranimo.

Kaj pa neprijetne naloge? S temi največkrat odlašamo. Zato je priporočljiva uporaba strategije, da se neprijetnih nalog lotimo takoj zjutraj, razmišljajmo pozitivno, se nagradimo in si osmislimo, zakaj moramo to narediti. Težje naloge lahko razdelimo na manjše sklope. S samonadzorom se naučimo premagovati odpor in začnemo upravljati s svojo voljo in energijo, ne samo s časom. Zavestno obvladujmo svoja čustva, učimo se navad. Če znamo pravilno načrtovati in razporejati aktivnosti, nam ostane veliko časa. Za postavljanje ciljev uporabimo SMART tehniko in cilje razdelimo na specifične, merljive, dosegljive, ustrezne in časovno omejene. Naučimo se, da do velikih ciljev pridemo z majhnimi koraki. Naredimo si načrt, ki ga omejimo na en teden. S tem lahko naloge razporedimo in pustimo tudi nekaj prostora za tiste nepredvidene. Ne pozabimo pa, da imamo danes na voljo različne tehnološke rešitve, ki nam pomagajo pri učinkovitem upravljanju s časom: Google koledar, Any.do, StayFocused/ Trello-vodenje projektov.

In še nekaj napotkov za študente.
Ob začetku študijskega leta si poglejte predmete in urnik za tekoče leto, tako boste vedeli, kdaj so predvidene določene aktivnosti in kdaj imate prosti čas. Določite si tedenske aktivnosti, v tedenski načrt pa poleg aktivnosti in rokov vpišite tudi čas, namenjen učenju. Tedensko preverjajte ali ste naloge opravili. S pomočjo urnika boste vzpostavili strukturo in rutino. Ne pozabite, zakaj to počnete!

V zaključku naj še omenimo, da je koristno, da poznamo različne tehnike in strategije, ne smemo pa pozabiti na individualni pristop, kajti kar je zame učinkovito, ni nujno za druge.

Vir: E-delavnica Učinkovito upravljanje s časom, 18. 6. 2020; za KC UP izvedla Brina Menart (Izobraževalni zavod Pogovorjevalnice)