PRAKSA študentov UP FTŠ Turistice na Kariernem centru Univerze na Primorskem

Študenti naše univerze imajo možnost opravljanja prakse tudi v Kariernem centru Univerze na Primorskem, centru za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo.

V letu 2021 so tako trije študenti UP FTŠ Turistice kljub specifičnim razmeram, ki jim je botrovala pandemija Covid-19 in temu prilagojenemu načinu dela, uspešno opravili trimesečno prakso na KC UP.

Študenti Sabina, Aljaž in Denis so med drugim pripravili poročilo o opravljanju prakse na KC UP in video s predstavitvijo študijskih programov UP.

Trije študenti UP FTŠ Turistice smo od 1. marca do 30. junija 2021 na Kariernem centru UP, centru za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo (KC UP), opravljali študijsko prakso.

Praksa je bila prvotno zasnovana na projektu, katerega naročnik je bil KC UP, pri izvedbi pa smo jim pomagali študenti UP FTŠ Turistice. Glavni namen projekta je bil organizirati dogodek Karierni dan za študente UP FTŠ Turistice, kjer smo študentje stopili v stik s potencialnimi delodajalci. Študentje na praksi smo prevzeli celotno organizacijo in izvedbo dogodka, pri čemer so nam pomagali mentorji na KC UP in na fakulteti.

Za izvedbo dogodka smo najprej pripravili načrt projekta, kjer smo opredelili cilje, naloge, sredstva, financiranje in potencialna tveganja pri izvajanju projekta. Ko je bil načrt pripravljen in potrjen s strani mentorjev, smo pričeli z organizacijskimi aktivnostmi. Za študente smo pripravili anketne vprašalnike, kjer so lahko izrazili svoje želje glede povabljenih predstavnikov gospodarskega sektorja oz. delodajalcev. Na podlagi zbranih rezultatov smo nato oblikovali dopise za izbrane delodajalce in program dogodka, vse skupaj pa smo jim posredovali po elektronski pošti. V program smo vključili diskusijo na temo ponovnega zagona turizma po pandemiji, predstavitve posameznih podjetij in možnost opravljanja informativnih zaposlitvenih razgovorov. Dogodek smo nato objavili na spletni strani in socialnih omrežjih KC UP ter pričeli s podrobnejšim načrtovanjem poteka dogodka.

Vlogo moderatorke na dogodku je prevzela Sabina, ostali pa so poskrbeli za tehnične zadeve. Karierni dan smo preko spleta izvedli v mesecu aprilu, z udeležbo in samim potekom celotnega dogodka pa smo bili zelo zadovoljni. Po dogodku smo vsem sogovorcem poslali zahvale za udeležbo, študentom pa smo posredovali evalvacijske vprašalnike. Projekt smo zaključili s samoevalvacijo in pisanjem poročila.

Ker smo s projektom zaključili dokaj hitro, smo se študentje in zaposleni na KC UP dogovorili za sodelovanje tudi pri ostalih aktivnostih Kariernega centra UP. Tako smo študenti pomagali pri izvedbah ostalih dogodkov in delavnic, pisali novice in članke, skrbeli za nekatere administrativne zadeve, v mesecu juniju pa pripravili tudi predstavitveni video za študijske programe UP FTŠ Turistice, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Delo na KC UP se nam zdi zelo zanimivo in dinamično, hkrati pa smo se skozi prakso veliko naučili, predvsem kar se tiče organizacije dogodkov. To nam bo v prihodnosti zagotovo zelo koristilo, saj je organizacija dogodkov del našega poklica. Z zaposlenimi smo vzpostavili zelo dobre odnose, predvsem pa nam je bilo všeč, da so upoštevali naše predloge in rešitve ter nam pustili precej proste roke. S Kariernim centrom UP bomo z veseljem sodelovali še naprej, tudi po zaključku prakse.