Turizem v času epidemije COVID-19

Izbruh pandemije Covid-a je močno vplival na naša življenja, saj smo se v zelo kratkem času morali prilagoditi številnim spremembam in novemu načinu življenja. Kljub temu, da smo bili na začetku še vsi precej optimistični, da se bo stanje kmalu izboljšalo in se bo življenje hitro vrnilo na stare tirnice, pa smo kaj hitro spoznali, da celotna zadeva ni le muha enodnevnica. Pandemija je močno prizadela tako zasebna življenja, kot tudi večino gospodarskih panog, med katerimi je bil in še vedno je najbolj na udaru turizem. Na to temo smo spregovorili tudi v diskusiji Poslovanje v Covid času – ponovni zagon turizma, ki je v sklopu Kariernega dneva potekala v mesecu aprilu.

 

POSLEDICE IN IZZIVI

Turizem je za Slovenijo edna izmed najbolj pomembnih gospodarskih panog, saj k skupnemu BDP-ju doprinese največ, hkrati pa zaposluje ogromno število ljudi. Zaradi vzpostavitve strogih protikoronskih ukrepov in zapiranja držav, so se ustavila tudi potovanja. Hude zaostritve so se pojavile ravno v obdobju, ko so se turistična podjetja pripravljala na otvoritev glavne turistične sezone. Zaradi ukrepov in velikega izpada prihodkov, so bila podjetja primorana zapreti svoja vrata vsaj za določen čas, nekatera pa so zaradi tega celo propadla. Posledice so močno občutili tudi zaposleni v turistično-gostinski dejavnosti, saj jih je v tem obdobju zelo veliko ostalo brez zaposlitve. Na srečo so se ukrepi čez lansko poletje vsaj nekoliko sprostili in tako podjetjem omogočila vsaj nekaj mesecev poslovanja.  Lansko poletno sezono smo rešili predvsem domači turisti, ki smo imeli možnost koriščenja turističnih bonov v Sloveniji. Kljub temu so obstoječi ukrepi v tem obdobju še vedno omejevali zbiranje ljudi, zato je predvsem prireditvena dejavnost povsem obstala. Po zaključku poletne turistične sezone se je stanje zopet začelo zaostrovati, ukrepi pa so bili iz dneva v dan strožji in kmalu smo prešli v drugi val pandemije, v še hujši obliki. Zopet je sledilo zapiranje podjetij, odpuščanje zaposlenih, ustavitev turistične in gostinske dejavnosti, omejevanje potovanj znotraj države in še bi lahko naštevali. Luč na koncu tunela smo, predvsem v turistični dejavnosti, zagledali šele s prvomajskimi prazniki, ko se je stanje umirilo in so se pričele sprostitve ukrepov.

 

ŠTUDENTSKO DELO, STROKOVNA PRAKSA IN ZAPOSLOVANJE

Poleg zaposlenih so se s številnimi izzivi srečevali tudi študentje, ki v veliki meri v gostinsko-turistični dejavnosti opravljajo študentska dela in prakse, študenti Turizma pa tudi zaposlitve. Predvsem študenti turizma smo bili v obdobju pandemije precej zaskrbljeni glede naše prihodnosti in smo večkrat podvomili o pravilni izbiri študija. Na kar nekaj težav smo naleteli predvsem pri opravljanju strokovne prakse, saj so bila podjetja zaprta in pred poletjem te možnosti praktično nismo imeli. Fakultete so nam pri tem zelo pomagale, saj so nam prakso prilagodile in nam ponudile tudi možnost dela na projektih, ki smo jih lahko izvajali na daljavo. Glede na to, da so se ukrepi začeli sproščati in naj bi po napovedih letošnja poletna turistična sezona prinesla vsaj tolikšen uspeh kot lanska, se ponovno odpirajo možnosti za nova študentska dela, kar nas je vse zelo pomirilo. Menimo, da to obdobje za študente predstavlja veliko priložnost, saj bo večina podjetij za poletje iskala predvsem študente. Ta razlog tiči predvsem v tem, da podjetjem po množičnih odpuščanjih primanjkuje zaposlenih in imajo hkrati do študentov manj obveznosti, sami pa lahko ocenite ali je to dobro ali slabo.

 

REŠITVE IN PONOVNI ZAGON

Številna podjetja so v pričakovanju drugega vala pandemije iskala različne rešitve za svojo dejavnost. Potovalne agencije, javni zavodi za turizem in lokalne turistične organizacije so to obdobje izkoristili za oblikovanje novih turističnih ponudb, prilagajanje ponudbe novi ciljnim skupinam in novim zahtevam turistov ter sklepanje novih partnerstev. Številni nastanitveni in gostinski obrati so zaprtje izkoristili za razne prenove svojih obratov in oblikovanje novih ponudb, razne prireditve, kongresi, izobraževanja ipd. pa so se preselili na splet. Izvedene so bile številne marketinške kampanje za promocijo turizma v prihajajočem obdobju. Eno izmed takšnih kampanij je izvedlo tudi Turistično združenje Portorož-Piran, kampanja pa nosi naslov Nazaj v Portorož in Piran. Za Promocijo Slovenije v tujini je poskrbela Slovenska turistična organizacija, v nastanku pa je tudi nova Strategija trajnostnega razvoja Slovenije, ki bo prilagojena trenutnemu stanju turizma pri nas.

 

Kot kaže, nam je v turizmu končno zopet posijalo sonce in upajmo, da bo tokrat svetilo dlje, kot lansko poletje.

 

 

Avtorji: Aljaž Koblar, Denis Razgoršek, Sabina Rošer.