Štipendijski sklad UP

Štipendijski Sklad Univerze na Primorskem upravlja z namenskim premoženjem, ki ga v sklad prispevajo vlagatelji sklada (univerzitetne, delodajalske in druge organizacije ter donatorji). Sklad temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših  študentov UP, vzpostavljanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku študija.

Cilj sklada je hkrati podpirati vse študente UP pri doseganju najboljših študijskih rezultatov in prispevati k lažjemu prehodu na trg dela, obenem pa zagotoviti najbolj perspektivne kadre delodajalcem in s tem prispevati k prenosu znanja med univerzo in gospodarstvom.

Štipendijski sklad UP deluje na univerzi že štirinajsto leto. Iz naslova sklada je bilo do sedaj podeljenih že več kot 500 štipendij.

Pravilnik Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem