VKLJUČITEV DELODAJALCEV V ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Od leta 2008 ima Štipendijski sklad Univerze na Primorskem, kot unikum v slovenskem visokošolskem prostoru, pomembno vlogo pri prenosu znanja med univerzo in gospodarstvom ter pri priporočilu najbolj perspektivnega kadra delodajalcem.

Vlagatelji v sklad so partnerji UP, ki se zavedajo pomembnosti vlaganja v znanje in dejstva, da se vsak vložek dolgoročno bogato obrestuje. Med študenti lahko namreč izberejo tiste, ki bodo največ doprinesli k doseganju njihovih poslovnih ciljev. Preko nadaljnjega sodelovanja z izbranim štipendistom pa si oblikujejo zase najprimernejši kader, bogat z znanjem in svežimi idejami.

Partnerji izrazijo svoj interes s prijavo na Javni poziv za delodajalce v začetku tekočega študijskega leta oziroma z Vlogo za vključitev v sklad, ki je možna tekom celega leta.

Vloga za vključitev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem je dostopna tukaj!