Vseživljenjsko učenje

Koncept vseživljenjskega učenja je danes postal nujen del kariernega napredovanja vsakega posameznika in pomeni nenehno pridobivanje formalnega in neformalnega znanja skozi vse življenje. Vseživljenjsko učenje danes predstavlja eno od ključnih kompetenc 21. stoletja. Prav tako iz potreb po nenehnem učenju in nadgrajevanju znanja izhaja tudi koncept vseživljenjske karierne orientacije. Pri tem gre za neprekinjen proces, ki posameznikom omogoča, da v vseh starostnih obdobjih in skozi vse življenje identificirajo svoje sposobnosti, kompetence in interese, sprejemajo odločitve na področju izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica.

Dodatna znanja in spretnosti ponujajo različne delavnice in izobraževanja, ponujena v okviru tako imenovane KARIERNE KOŠARICE.
Ponudba vseživljenjskega učenja na KC UP je namenjena pridobivanju komplementarnih kompetenc uporabnikov. Zasnovana je tako, da celostno vodi uporabnika od trenutka, ko se zave potrebe po definiranju svojega poslanstva preko individualnega svetovanja in lastne rasti, opremljenosti s potrebnimi kompetencami in pridobivanja dodatnih znanj in veščin, do uspešnega vstopa na trg dela ali uspešno izpeljanega zavoja na že prej začeti karierni poti. V vsakem primeru je naš cilj zadovoljen in na karierni poti uspešen posameznik.

Ponudba je namenjena študentom, diplomantom in zaposlenim na UP ter ostalim, ki bi si želeli pridobiti dodatne kompetence. Svojo dejavnost ponujamo tudi dijakom, pred katerimi je še zelo pomembna odločitev o njihovi karierni poti.