Poznavanje sebe in izbran nabor dodatnih znanj in kompetenc so ključ do uspešne kariere.
KARIERNA KOŠARICA nudi širok izbor delavnic in izobraževanj s področja prepoznavanja lastnih osebnostnih in kariernih usmeritev, s področja vstopa na trg dela in vsebin za izpopolnjevanje znanj na drugih različnih področjih.

URESNIČI SVOJE SANJE
Udeleženci delavnice se bodo naučili prepoznati svoja močna področja in svoje interese za prihodnost in karierno pot. Preko ugotavljanja izraženosti lastnih osebnostnih lastnosti, kariernih usmeritev in praktične vaje pa skuša posameznik na delavnici prepoznati, kaj rad počne, kaj ga zanima, v čem je dober in kako lahko svoje potenciale uporabi pri vključevanju v delovno okolje.

Zaželeno je, da udeleženci pred delavnico izpolnijo Vprašalnik osebnega in profesionalnega razvoja (V-OPR).

CV IN KOMPETENČNI PORTFOLIJO
Življenjepis (CV) je naše marketinško orodje, s katerim "prodajamo" svoja znanja, veščine in spretnosti. Da bi jih lahko čim bolje predstavili navzven, jih je najbolje organizirati v kompetenčni portfolijo. Na delavnici se udeležneci učijo prepoznati in pripraviti različne oblike CV, spoznavajo možnosti, ki jih za pripravo CV omogoča splet ter se naučijo razlike med motivacijskim in spremnim pismom. Spoznajo pomen kompetenc in kompetenčnega portfolija ter se naučijo pripraviti in voditi svoj osebni kompetenčni portfolijo ob uporabi Splet-išča KC UP.

PRIPRAVA NA ZAPOSLITVENI RAZGOVOR
Priprava na zaposlitveni razgovor je nujna, če želimo na tem kratkem pogovoru s potencialnim delodajalcem resnično dobro predstaviti sebe, svoja znanja in veščine. Večina razgovorov poteka predvidljivo, zato je dobra priprave nanje mogoča.
Na delovnici udeleženci spoznajo različne oblike izbirnih (selekcijskih) postopkov, različne vrste zaposlitvenih razgovorov, pridobijo osnovne napotke za pripravo in ustrezne informacije, ki so za pripravo na zaposlitveni razgovor zares pomembne. 

POVEČAJ SVOJ POTENCIAL
Za povečanje nabora svojega znanja in spretnosti ter za večanje lastnega potenciala lahko izberete med vrsto izobraževanj z vsebinami z različnih področjih: 

  • komuniciranje in javno nastopanje,
  • reševanje konfliktov,
  • obvladovanje stresa,
  • upravljanje s časom,
  • timsko delo,
  • motivacija,
  • spletni marketing in IKT,
  • jeziki, ustvarjalnice in drugo.